Anfrage zu Bild Nr. 12 - Andre Uhlig. Hofloessnitz. 2013. 480,00 ���