Anfrage zu Bild Nr. 25 - Franziska Neubert. Fruehling. . 480 ���