Anfrage zu Bild Nr. 66 - Moritz G��tze. Tag I. 100 ���